Kontakt

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 792 2201

Fax: +421 55 633 62 92

E-mail: sekr@saske.sk