Osvedčenie

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

ako správny orgán

vydalo dňa 19. októbra 2015

 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

osvedcenie_nove

pre

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

s platnosťou na dobu šesť rokov od jeho vydania

Číslo osvedčenia: 2015-2074/50810:1-15F0