Zriaďovacia/zakladacia listina

Zakladacia listina

ROZHODNUTIE

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní

Zriaďovacej listiny

Zriadovacia-listina-UEF_28-07-2008

Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach

(uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine (.pdf)

Dodatok č.2 k zriaďovacej listine (.pdf)