Vedecká rada

Predseda:  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.

 

Členovia:

RNDr. Pavol Bobík, PhD.

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Ing. Martina Koneracká, CSc.

RNDr. Ivan Králik, CSc.

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

RNDr. Mária Zentková, CSc.

 

Externí členovia:

Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. – Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice

Prof. Miroslav Grajcar, DrSc. – Fyzikálny ústav SAV

Doc. Ing. Karel Saksl, DrSc. – Ústav materiálového výskumu SAV

Prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice