Výročné správy

2020:

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2020 (.pdf)

2019:


2018

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2018 (.doc)

2017

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2017 (.rtf)

2016

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2016 (.doc)

2015

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2015 (.doc)

2014

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2014 (.doc)

2013

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2013 (.doc)

2012

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2012 ( .doc .pdf )

2011

 • Výročná správa ÚEF SAV za rok 2011 ( .doc, .pdf )

2010
 • Výročná správa (okrem zoznamu prác na internete, prednášok a citácií) za rok 2010 (.doc)
 • Zoznam prác uverejnených na internete a prednášková činnosť (.doc,)
 • Zoznam citácií za rok 2010 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2009
 • Výročná správa (okrem zoznamu prác na internete, prednášok a citácií) za rok 2009 (.doc)
 • Zoznam prác uverejnených na internete a prednášková činnosť ( .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2009 (.pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií  (.pdf)

2008
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2008 (.doc, .pdf)
 • Zoznam publikácií za rok 2008 (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2008 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2007
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2007 (.pdf)
 • Zoznam publikácií za rok 2007 (.doc, .pdf)
 • Zoznam citácií za rok 2007 (.doc, .pdf), neskrátená verzia so všetkými autormi kolaborácií (.doc, .pdf)

2006
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam publikácií za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam citácií za rok 2006 (.doc)
 • Zoznam publikácií pracovníkov ÚEF SAV za rok 2006 bez uvedenia domáceho pracoviska (.doc)
 • Zoznam citácií na práce pracovníkov ÚEF SAV za rok 2006 bez uvedenia domáceho pracoviska (.doc)

2005
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2005
 • Zoznam publikácií za rok 2005 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2005 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)

2004
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácii a citácií) za rok 2004
 • Zoznam publikácií za rok 2004 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2004 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (PDF)

2003
 • Výročná správa (s prílohami okrem zoznamu publikácií a citácií) za rok 2003
 • Zoznam publikácií za rok 2003 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáte DOC alebo PDF)
 • Zoznam citácií za rok 2003 upravený podľa požiadaviek na akreditáciu ústavu v roku 2007 (vo formáre DOC alebo PDF)

2002
 • Výročná správa za rok 2002

2001
 • Výročná správa za rok 2001