Ľudia

Vedúci Oddelenia materiálovej fyziky

Ing. Pavel Diko, DrSc.akademik US SAV

 

Vedeckí pracovníci

Ing. Katarína Zmorayová, PhD., zástupca vedúceho OMF

RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.

Mgr. Vitaliy Antal, PhD.

Mgr. Veronika Kuchárová, PhD.

Doc. RNDr. Ondrej Milkovič, PhD.

RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

Ing. Petra Hajdová, PhD.

Ing. Monika Radušovská, PhD., (rodičovská dovolenka)

Ing. Liudmila Vojtková, PhD., (rodičovská dovolenka)

Mgr. Daniela Volochová, PhD., (rodičovská dovolenka)

 

Hosťujúci výskumníci

Prof. Xin Yao (2014, 2019) Shanghai Jiao Tong University, China

Dr. Qian Jun (2018) Shanghai Jiao Tong University, China

Mgr. Huang Simin, doktorandka (2018) Shanghai Jiao Tong University, China

RNDr. Miloš Jirsa, DrSc. (2015, 2018) FzÚ AVČR Praha, ČR

Dr. Namburi Devendra Kumar (2017) University of Cambridge, UK

Dr. Wen Zhao (2016) University of Cambridge, UK

Takama Hiroki, študent (2016) Superconducting Materials Laboratory, SIT Tokyo

Prof. Jacques Noudem (2015) LUSAC  Laboratory, University of Caen Normandy, France

Dr. Xavier Chaud (2015) CRETA/CRNS Grenoble, France

Ide Naoki, študent (2015) Superconducting Materials Laboratory, SIT  Tokyo

Kasuga a T. Hanai, študenti (2014) Superconducting Materials Laboratory, SIT Tokyo