Projekty

APVV Slovak Research and DevelopmentAgency (SRDA)

 

 • APVV-14-0932 NANOSIMCA, „Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome“ Principal investigator: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – Principal investigator from IEP SAS: Ing. Vlasta Závišová, PhD. – Duration: 1.7.2015 – 30.06.2019

 

 • APVV-14-0120GO Nanoplatform  „Graphene-based nanoplatform for detection of cancer“ Principal investigator:Ing. Mária Omastová, DrSc. – Principal investigator from IEP SAS: Ing. Martina Koneracká, CSc. – Duration: 01.07.2015 – 30.06.2019

 

 • APVV-015-0453 MVISION „Nanoparticles in anisotropic systems“ – Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopcansky, CSc. – Duration: 01.07.2016 – 30.06.2020

 

 • APVV-15-0115 Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites (MACOMA) – Principal investigator: Prof. RNDr. Peter Kollár., DrSc. – Principal investigator from IEP SAS: RNDr. Marianna Baťková, PhD. – Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019

 

 • APVV-2013-0009 Magnetic properties of anisotropic composite systems (MAPACON) -Principal investigator: RNDr. Natália Tomašovičová, CSc. – Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016

 

 • Magnetic nanocomposites for biomedical application. Principal investigator: RNDr. Mária Zentková, CSc. – Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016 – Project number: SK-SRB-2013-0050

 

 • Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth manganites. -Principal investigator: RNDr. Marián Mihalik, CSc. – Duration:     1.1.2016 – 31.12.2017 – Project number: SK-PT-2015-0030

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Academy of Sciences and Ministry of Education of Slovak Republic  (VEGA)

 

 • Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field – Principal investigator: RNDr. Milan Timko, CSc. – Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019

 

 • Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field – Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopcansky, CSc. – Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016

 

 • Influence of extreme conditions (magnetic field, pressure, temperature) on unusual behavior the basic state and phase transition in correlated materials. – Principal investigator:             Matúš Mihalik – Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018 – Project number:          VEGA 2/0010/16

 

 • The study of magnetic properies in selected multiferoic materials based on oxide 3d metals. -Principal investigator: Mária Zentková – Duration: 1.1.2016 / 31.12.2018 – Project number: VEGA 2/0132/16

 

 • Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications – Principal investigator: RNDr. Marianna Baťková, PhD. – Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016 – Project number: VEGA 2/0184/13

 

M-era.Net Project

 • Magnetically active anisotropic composite systems (MACOSYS) -Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – Duration: 1.9.2013-31.8.1916

 

COST Projects                                                                                                  

 • COST actionCA15119- Overcoming Barriers to Nanofluids Market Up take-Nanouptake, 051/15 – Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr. Milan Timko, CSc. – Duration: April 2016 – March 2019

 

 • COST action TD 1402 RADIOMAG Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy – Principal investigator: Ing. Vlasta Zavisova – Duration: 2014-2018

 

Bilateral projects

 • MAD SK-UKRAJINA – Hierarchy of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Toward semergent time-scales for read-heads – Principal investigator: RNDr. Marián Mihalik, CSc. – Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016

 

 • MAD SK-POLAND –Comprehensive studies of novel magnetic materials – Principal investigator: RNDr. Mária Zentková, CSc. – Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018

 


APVV-LPP-003006: Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a popularizácia vedy.
 
SIPS vedecký inkubátor pre žiakov a študentov je zameraný na priblíženie reálnej práce vedeckého pracovníka procesom, v ktorom si študent navrhne a po schválení komisiou aj realizuje experiment na pôde vedeckej inštitúcie, následne interpretuje a prezentuje výsledky svojej práce pred rovesníkmi na školskom konferenčnom fóre, zintenzívnenie kontaktov medzi učiteľmi a vedeckými pracovníkmi, poskytnutie doplnkových informácií učiteľom s cieľom skvalitnenia výučby fyziky a chémie na základných respektíve stredných školách.