Projekty

 

Aktuálne riešené projekty


Projekty Vedeckej grantovej agentúry VEGA

 • VEGA 2-0141-16  Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom                              

         Zodpovedný riešiteľ: M. Timko (2016-2019)

 • VEGA 2- 0016-17 Makroskopické anizotrópne kompozity na báze kvapalných kryštálov a magnetických nanočastíc

          Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2017-2020)

 • VEGA 2/0010/16 Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach

          Zodpovedný riešiteľ: M. Mihalik (2017-2020)

 • VEGA 2/0015/17 Úloha povrchových stavov v hexaboride samária a iných zmiešanovalenčných systémoch vykazujúcich prechod kov-izolátor

           Zodpovedný riešiteľ: M. Baťková (2017-2020)

 • VEGA 2/0137/18 Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu

          Zodpovedný riešiteľ: M. Mihalik (2019-2021)

 • VEGA 2/0033/19/  Funkcionalizácia magnetických nanočastíc na detekciu rakovinových buniek

         Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2019-2022)

 


Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 • APVV-15-0115 Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov 

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kollár/M.Baťková (2016 – 2019)

 • APVV-015-0453 Nanočastice v anizotropnych systémoch

           Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2016 – 2020)

 • APVV SK-TW-2017-0002 Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi

          Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2018 – 2019)

 • APVV SK-SRB-18-14203  Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc

          Zodpovedný riešiteľ: M. Koneracká (2019-2020)

 • APVV MAGBIOMagnetické nanokompozity pre biomedicínu

          Zodpovedný riešiteľ: M. Zentková (2019-2020)

 • APVV 18-0160 Nanokvapaliny v elektrotechnike

           Zodpovedný riešiteľ: M. Rajňák (2019 – 2023)


Mezdinárodné projekty

 • COST actionCA15119 Overcoming Barriers to Nanofluids Market Up take

          Zodpovedný riešiteľ: M. Timko (2016 – 2020)

 • MAD SK-UA Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magnetickými časticami

           Zodpovedný riešiteľ: N. Tomašovičová (2017 – 2019)

 • MAD – UAN – Synthesis and comparison of properties of Fe3O4 and (La,Sr)MnO3 nanoparticles and magnetic fluids based on them

          Zodpovedný riešiteľ: M. Timko (2018 – 2019)

 • AMAZON SAS MOST JRP Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2020)

 • E!9982 – NANORADIOMAG Development and production of water-dispersible radionuclide labelled magnetic nanoparticles

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2020)

 • M-ERA.NET Flexibilné magnetické vlákna

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2021)

 • EuroNanoMed IIIEuropean Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke – MAGGBRIS

          Zodpovedný riešiteľ: P. Kopčanský (2018 – 2021)

 • MAD-SK-HU Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals

          Zodpovedný riešiteľ: V. Lacková (2019-2021)

 • MAD Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties

          Zodpovedný riešiteľ: M. Zentková (2019-2021)