Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte

Web stránka Oddelenia kozmickej fyziky

Oddelenie kozmickej fyziky je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, vrátane galaktického kozmického žiarenia. Ide o výskum zemskej magnetosféry, medziplanetárneho priestoru, slnečného povrchu a heliosféry. Od svojho založenie v roku 1969 sa Oddelenie podieľalo na mnohých kozmických  družicových experimentoch. Spojité meranie galaktického kozmického žiarenia zabezpečuje neutrónový monitor  vo vysokohorskom observatóriu na Lomnickom štíte  v nadmorskej výške 2634 m.