Publikačná činnosť

Miškuf, Jozef

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • JURÍKOVÁ, Alena – DEMČAKOVÁ, Mária – CSACH, Kornel – MIŠKUF, Jozef – OCELÍK, Václav. Analysis of Pop-Ins at Nanoindentation of Fe-Ni-B Metallic Glass. In Metallography and Fractography 2019 : 17th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 24.-26.4.2019. – Košice : Technical University, 2019, p. 91. ISBN 978-80-553-3285-7.(Metallography and Fractography 2019 : international symposium on metallography, fractography and materials science). Typ: AFH
  • MIŠKUF, Jozef – CSACH, Kornel – JURÍKOVÁ, Alena – DEMČAKOVÁ, Mária – OCELÍK, Václav. Size effect in plastic deformation and failure of metallic glasses. In Metallography and Fractography 2019 : 17th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 24.-26.4.2019. – Košice : Technical University, 2019, p. 92. ISBN 978-80-553-3285-7.(Metallography and Fractography 2019 : international symposium on metallography, fractography and materials science). Typ: AFH