Publikačná činnosť

Molčan, Matúš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • BALEJČÍKOVÁ, Lucia – MOLČAN, Matúš – KOVÁČ, Jozef – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – SAKSL, Karel – MITRÓOVÁ, Zuzana – TIMKO, Milan – KOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermic effect in magnetoferritin aqueous colloidal solution. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 283, p. 39-44. (4.561 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322.(PLMMP 2018 : International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS). Typ: ADCA
  • KHMARA, Iryna – MOLČAN, Matúš – ANTOŠOVÁ, Andrea – BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – ANTAL, Iryna – KONERACKÁ, Martina – GAŽOVÁ, Zuzana – KOPČANSKÝ, Peter. Bioactive properties of chitosan stabilized magnetic nanoparticles – focus on anti-amyloid and anti-cancer activities. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 207 [elektronický zdroj]. – [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: AFG
  • KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KONERACKÁ, Martina** – STRBAK, O. – MOLČAN, Matúš – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – KHMARA, Iryna – LUČANSKÁ, Daša – TOMČO, Ladislav – BARÁTHOVÁ, Monika – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – DOBROTA, D. – PASTOREKOVÁ, Silvia – KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
  • MOLČAN, Matúš – ANTAL, Iryna – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – RAJŇÁK, Michal – KONERACKÁ, Martina – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – KOPČANSKÝ, Peter – TIMKO, Milan. Molecular weight versus heat production of dextran coated magnetite nanoparticles. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 214 [elektronický zdroj]. – [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: AFG
  • MOLČAN, Matúš – RAJŇÁK, Michal – PAULOVIČOVÁ, Katarína – KALOUS, T. – VALTERA, J. – KOPČANSKÝ, Peter – TIMKO, Milan. The thermal response of magnetic yarn to the applied altennantic magnetic field. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 – 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. – Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 230. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** – KONERACKÁ, Martina – GÁBELOVÁ, Alena – SVITKOVÁ, Barbora – URSINYOVÁ, Monika – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – ANTAL, Iryna – KHMARA, Iryna – JURÍKOVÁ, Alena – MOLČAN, Matúš – OGNJANOVIČ, Miloš – ANTIČ, Bratislav – KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA