Publikačná činnosť

Antal, Iryna

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, Martina – WU, Josephine W. – WANG, Steven S.S. – GAŽOVÁ, Zuzana. Destroying activity of glycine coated magnetic nanoparticles on lysozyme, alpha-lactalbumin, insulin and alpha-crystallin amyloid fibrils. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 169-176. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaMAREK, JozefKUBOVČÍKOVÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaJURÍKOVÁ, AlenaGAŽOVÁ, Zuzana. Amino Acid Functionalized Superparamagnetic Nanoparticles Inhibit Lysozyme Amyloid Fibrillization. In Chemistry -A European Journal, 2019, vol. 25, no. 31, p. 7501-7514. (5.160 – IF2018). ISSN 0947-6539. Typ: ADCA
  • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaMAREK, JozefKUBOVČÍKOVÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaJURÍKOVÁ, AlenaGAŽOVÁ, Zuzana. Lysozyme amyloid fibrils are destroyed by amino acids functionalized magnetic nanoparticles. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2019, vol. 48, supplement 1, p. S82. (2.527 – IF2018). ISSN 0175-7571.(Joint EBSA European Biophysics Congress. ICBP : IUPAP International Conference on Biological Physics). Typ: AEMA
  • KACZMAREK, Katarzyna – HORNOWSKI, Tomasz – ANTAL, IrynaTIMKO, Milan – JÓZEFCZAK, Arkadiusz. The use of magnetic fluid in combined magneto-ultrasonic hyperthermia. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 212 [elektronický zdroj]. – [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: AFG
  • KHMARA, Iryna – ŠTRBÁK, Oliver – ZÁVIŠOVÁ, VlastaKONERACKÁ, MartinaKUBOVČÍKOVÁ, MartinaANTAL, IrynaKAVEČANSKÝ, ViktorLUČANSKÁ, Daša – DOBROTA, Dušan – KOPČANSKÝ, Peter. Chitosan-stabilized iron oxide nanoparticles for magnetic resonance imaging. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 474, p. 319-325. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • KHMARA, IrynaMOLČAN, MatúšANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, MartinaANTAL, IrynaKONERACKÁ, MartinaGAŽOVÁ, ZuzanaKOPČANSKÝ, Peter. Bioactive properties of chitosan stabilized magnetic nanoparticles – focus on anti-amyloid and anti-cancer activities. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 207 [elektronický zdroj]. – [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: AFG
  • KUBOVČÍKOVÁ, MartinaKONERACKÁ, Martina** – STRBAK, O. – MOLČAN, MatúšZÁVIŠOVÁ, VlastaANTAL, IrynaKHMARA, IrynaLUČANSKÁ, Daša – TOMČO, Ladislav – BARÁTHOVÁ, Monika – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – DOBROTA, D. – PASTOREKOVÁ, Silvia – KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
  • MITRÓOVÁ, ZuzanaANTAL, IrynaJURÍKOVÁ, AlenaRAJŇÁK, MichalTIMKO, MilanKOPČANSKÝ, Peter. Synthesis and magnetic properties of hydrophilic and hydrophobic hybrid nanocomposite. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 – 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. – Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 232. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • MOLČAN, MatúšANTAL, IrynaKUBOVČÍKOVÁ, MartinaRAJŇÁK, MichalKONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaKOPČANSKÝ, PeterTIMKO, Milan. Molecular weight versus heat production of dextran coated magnetite nanoparticles. In ICMF 2019 : 15th International Conference on Magnetic Fluids, July 8-12, 2019, Paris.P. 214 [elektronický zdroj]. – [S.l. : s.n.], 2019. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: AFG
  • ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**KONERACKÁ, Martina – GÁBELOVÁ, Alena – SVITKOVÁ, Barbora – URSINYOVÁ, Monika – KUBOVČÍKOVÁ, MartinaANTAL, IrynaKHMARA, IrynaJURÍKOVÁ, AlenaMOLČAN, Matúš – OGNJANOVIČ, Miloš – ANTIČ, Bratislav – KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA