Publikačná činnosť

Kubovčíková, Martina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
 • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, Martina – WU, Josephine W. – WANG, Steven S.S. – GAŽOVÁ, Zuzana. Destroying activity of glycine coated magnetic nanoparticles on lysozyme, alpha-lactalbumin, insulin and alpha-crystallin amyloid fibrils. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 169-176. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaMAREK, JozefKUBOVČÍKOVÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaJURÍKOVÁ, AlenaGAŽOVÁ, Zuzana. Amino Acid Functionalized Superparamagnetic Nanoparticles Inhibit Lysozyme Amyloid Fibrillization. In Chemistry -A European Journal, 2019, vol. 25, no. 31, p. 7501-7514. (5.160 – IF2018). ISSN 0947-6539. Typ: ADCA
 • ANTOŠOVÁ, AndreaBEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, MartinaANTAL, IrynaMAREK, JozefKUBOVČÍKOVÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaJURÍKOVÁ, AlenaGAŽOVÁ, Zuzana. Lysozyme amyloid fibrils are destroyed by amino acids functionalized magnetic nanoparticles. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2019, vol. 48, supplement 1, p. S82. (2.527 – IF2018). ISSN 0175-7571.(Joint EBSA European Biophysics Congress. ICBP : IUPAP International Conference on Biological Physics). Typ: AFG
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia – MOLČAN, MatúšKOVÁČ, JozefKUBOVČÍKOVÁ, Martina – SAKSL, Karel – MITRÓOVÁ, ZuzanaTIMKO, MilanKOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermic effect in magnetoferritin aqueous colloidal solution. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 283, p. 39-44. (4.561 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322.(PLMMP 2018 : International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS). Typ: ADCA
 • BUGÁROVÁ, Nikola – ŠPITÁLSKY, Zdenko – MIČUŠÍK, Matej – BODIK, Michal – ŠIFFALOVIČ, Peter – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, Martina – KAJANOVÁ, Ivana – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – PASTOREKOVÁ, Silvia – ŠLOUF, Miroslav – MAJKOVÁ, Eva – OMASTOVÁ, Mária. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, no. 6, art. no. 753, [19] p. (6.162 – IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny). Typ: ADMA
 • KAJANOVÁ, Ivana – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – BUGÁROVÁ, Nikola – ŠPITÁLSKY, Zdenko – MIČUŠÍK, Matej – BODIK, Michal – ŠIFFALOVIČ, Peter – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, Martina – ŠLOUF, Miroslav – MAJKOVÁ, Eva – OMASTOVÁ, Mária – PASTOREKOVÁ, Silvia. Graphene oxide nanoplatform for targeting cancer cells via carbonic anhydrase is expressed in response to stresses in tumor microenvironment. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 – 19, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 34.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KHMARA, Iryna – ŠTRBÁK, Oliver – ZÁVIŠOVÁ, VlastaKONERACKÁ, MartinaKUBOVČÍKOVÁ, MartinaANTAL, IrynaKAVEČANSKÝ, ViktorLUČANSKÁ, Daša – DOBROTA, Dušan – KOPČANSKÝ, Peter. Chitosan-stabilized iron oxide nanoparticles for magnetic resonance imaging. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 474, p. 319-325. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • KOVALIK, Martin – VAVRA, Martin – ZENTKOVÁ, MáriaMIHALIK, MariánKUBOVČÍKOVÁ, MartinaMIHÁLIK, Matúš – BRIANČIN, Jaroslav. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF LaxAg1-xMnO3 MAGNETIC SUSPENSIONS FOR SOFT HYPERTHERMIA. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 – 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. – Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 201. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
 • KUBOVČÍKOVÁ, MartinaKONERACKÁ, Martina – STRBAK, O. – MOLČAN, MatúšZÁVIŠOVÁ, VlastaANTAL, IrynaKHMARA, IrynaLUČANSKÁ, Daša – TOMČO, Ladislav – BARÁTHOVÁ, Monika – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – DOBROTA, D. – PASTOREKOVÁ, Silvia – KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
 • MAJOROŠOVÁ, JozefínaTOMAŠOVIČOVÁ, NatáliaLACKOVÁ, Veronika – YANG, Chih-Wen – BAŤKOVÁ, MariannaBAŤKO, IvanDEMČAKOVÁ, MáriaCSACH, KornelKUBOVČÍKOVÁ, Martina – HAYRYAN, S. – HWANG, Ing-Shouh – HU, Chin-Kun – KOPČANSKÝ, Peter. Self-assembly of hen egg white lysozyme fibrils doped with magnetic particles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 400-405. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga – BARTA, Andrej – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, VlastaKUBOVČÍKOVÁ, Martina – KLIMENTOVÁ, Jana – TÖRÖK, Jozef – ZEMANČÍKOVÁ, Anna – CEBOVÁ, Martina. Protective Effects of Nanoparticle-Loaded Aliskiren on Cardiovascular System in Spontaneously Hypertensive Rats. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 15, art. no. 2710. (3.060 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • ZÁVIŠOVÁ, VlastaKONERACKÁ, Martina – GÁBELOVÁ, Alena – SVITKOVÁ, Barbora – URSINYOVÁ, Monika – KUBOVČÍKOVÁ, MartinaANTAL, IrynaKHMARA, IrynaJURÍKOVÁ, AlenaMOLČAN, Matúš – OGNJANOVIČ, Miloš – ANTIČ, Bratislav – KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA