Základné info

Fedunová, Diana RNDr., PhD.

vedúca Oddelenia biofyziky
Tel.: 055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)