Základné info

Fedunová, Diana RNDr., PhD.

vedúca Oddelenia biofyziky
Tel.: 055/792 2345 (3.06, BUL6)