Základné info

Hrmo, Igor Ing.

Tel.: 055/792 2334 (2.12, BUL6)
Fax: 055/7204139