Základné info

Orendáč, Matúš RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922302, č.d. 21A (PA 9)