Základné info

Hajdová, Petra Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922240