Základné info

Andrejka, František Ing., PhD.

Tel.: 055/7922275, č. d. 506 (W47 A)