Základné info

Murín, Pavol RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922222 č.d. 324 (W 47)