Základné info

Gančár, Miroslav RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922350,7204137(2.09, BUL6)