Základné info

Marcin, Miroslav RNDr.

doktorand
Tel.: č.d. 19C (PA 9)