Základné info

Kunca, Branislav Ing.

doktorand
Tel.: 055/ 7922275, č. d. 506 (W47/A)