Základné info

Menkyna, Martin RNDr.

doktorand
Tel.: č.d. 323 (W 47)