Základné info

Sopková, Filoména Mgr.

Tel.: 055/234 2592 č.d. 33(PA9-1K)