Základné info

Šofranko, Ondrej RNDr.

doktorand
Tel.: č.d. 19C (PA 9)