Základné info

Khmara, Iryna Mgr., PhD.

vedecký pracovník