Základné info

Khmara, Iryna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922236, č.d. 421 (W47)