Základné info

Vaľa, Martin RNDr., PhD.

Tel.: 055/234 2594 č.d. 32A (PA9-1K)