Základné info

Timko, Milan RNDr., CSc.

Vedúci Oddelenia Fyziky magnetických javov
Tel.: 055/7922270
Fax: 055/6336292