Základné info

Bruncko, Dušan doc. RNDr., CSc.

vedúci ATLAS skupiny v ÚEF SAV Košice
Tel.: 055/ 7922217 č.d. 326/2 (W 47)
Fax: 055/6336292