Základné info

Kopčanský, Peter Doc. RNDr., CSc.

Tel.: +421 55 7922201
Fax: 055/6336292