Základné info

Flachbart, Karol Doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922307, č.d. 16 (PA 9)
Fax: 055/ 6336292