Základné info

Farkašovský, Pavol RNDr., DrSc.

Tel.: 055/7922228
Fax: 055/6336292