Základné info

Kavečanský, Viktor RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922244
Fax: 055/6336292