Základné info

Stríženec, Pavol RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922221 č.d. 326/1 (W 47)