Základné info

Baláž, Ján Ing., PhD., akademik IAA

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7204124, č.d.: 2.06 / B2
Fax: 055/7204125