Základné info

Paulovičová, Katarína Ing., PhD.

Tel.: 055/7922261