Základné info

Kováč, Jozef RNDr., CSc.

Tel.: 055/792 2316
Fax: 055/6336292