Základné info

Zentková, Mária RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922231, č.d. 417 (W47)
Fax: 055/6336292