Základné info

Zentková, Mária RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922231
Fax: 055/6336292