Základné info

Zmorayová, Katarína Ing., PhD

Tel.: 055/7922252