Základné info

Mitróová, Zuzana Ing., PhD.

samostatný vedecky pracovnik
Tel.: 055/7922261, č.d. 604 (W47/A)
Fax: 055/633 62 92