Základné info

Gabáni, Slavomír Doc. RNDr., PhD.

vedecký tajomík
Tel.: 055/ 7922303, č.d. 21B (PA 9)
Fax: 055/ 6336292