Základné info

Tomašovičová, Natália RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922271