Základné info

Bobík, Pavol RNDr., PhD

vedúci oddelenia OKF
Tel.: 055/7204122