Základné info

Gažová, Zuzana doc. RNDr., CSc.

riaditeľka
Tel.: 055/7922338,7204135 (2.08, BUL6)
Fax: 055/ 7204139