Základné info

Remecký, Richard RNDr., PhD.

Tel.: 055/7922226