Základné info

Marek, Jozef RNDr., PhD.

Tel.: 055/7204134 (3.05, BUL6)