Základné info

Baťková, Marianna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922239
Fax: 055/6336292