Základné info

Rajňák, Michal RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922263