Základné info

Urbán, Jozef Doc.,RNDr., CSc.

Tel.: 055/234 2208 č.d. 337(PA9-1K)