Základné info

Jacko, Richard Ing.

doktorand externý