Semináre

  • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť II., 24.10.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Semináre z fyziky kondenzovaných látok PF UPJŠ, zimný semester 2019/2020, Aula Park Angelinum 9, Košice .doc
  • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť I., 12.6.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf