Semináre

 • „An analytically iterative method for solving problems of cosmic ray modulation in 1D and 2D“, webinár ÚEF SAV, 4.11.2021 .pdf
 • „Štúdium mechanizmov amyloidnej agregácie proteínov a dizajn inhibítorov“, webinár ÚEF SAV, 30.9.2021 .pdf
 • Doktorandský webinár ÚEF SAV, 16.6.2021 .pdf
 • „Analýza obrazu pri meraní viskozity v mikrofluidných systémoch a pri hodnotení účinnosti transportu liečiv“, webinár ÚEF SAV, 20.5.2021 .pdf
 • „Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch v blízkosti prechodu supravodič-izolant“, webinár ÚEF SAV, 15.4.2021 .pdf
 • Výročný seminár ÚEF SAV, 10.12.2020, on-line .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 9.12.2020, on-line .pdf
 • „Triaxiálne atómové jadrá“, seminár ÚEF SAV, 1.10.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • „Vnútorný šarm v protóne“, seminár ÚEF SAV, 24.9.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Doktorandský seminár ÚEF SAV, 18.6.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Výročný seminár ÚEF SAV, 12.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 11.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť II., 24.10.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
 • Semináre z fyziky kondenzovaných látok PF UPJŠ, zimný semester 2019/2020, Aula Park Angelinum 9, Košice .doc
 • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť I., 12.6.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf