Semináre

  • Výročný seminár ÚEF SAV, 10.12.2020, on-line .pdf
  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 9.12.2020, on-line .pdf
  • „Triaxiálne atómové jadrá“, seminár ÚEF SAV, 1.10.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • „Vnútorný šarm v protóne“, seminár ÚEF SAV, 24.9.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Doktorandský seminár ÚEF SAV, 18.6.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Výročný seminár ÚEF SAV, 12.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚEF SAV do 35 rokov, 11.12.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť II., 24.10.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf
  • Semináre z fyziky kondenzovaných látok PF UPJŠ, zimný semester 2019/2020, Aula Park Angelinum 9, Košice .doc
  • Celo-ústavný seminár o Výsledkoch roka 2018 časť I., 12.6.2019, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf